Winsten energiebedrijven
YourEnergy

Winsten energiebedrijven

 

De grote drie energiebedrijven hebben in 2001 meer dan 1 miljard euro winst gemaakt. Met deze winst hadden 500.000 huishoudens permanent van groene energie kunnen worden voorzien. Uw keuze van een energiebedrijf heeft dus een grote invloed op onze duurzame toekomst.

De hieronder weergegeven bedragen zijn de door de energiebedrijven zelf genoemde winsten in 2001. De winst is door ons omgerekend naar een winst per klant per jaar. Deze bedragen zijn dus nog exclusief de investeringen die door de energiebedrijven gedaan zijn.

Energiebedrijf
Winst in 2001
Winstgroei
Winst per klant per jaar
Eneco 220 miljoen € 22% 157 €
Essent 414 miljoen € 26% 237 €
Nuon 390 miljoen € 19% 150 €
           

De gezamelijke winst over 2001 bedraagt ruim 1 miljard Euro. Voor het lopende jaar verwachten alle energiebedrijven een verdere stijging van het resultaat voor belasting!

Als u ook vindt dat er meer Geïnvesteerd moet worden in duurzame energie en u als klant recht heeft om mee te delen in de winst meldt u zich dan nu aan bij Yourenergy. Bij de Yourenergy Coöperatie deelt u mee in de winst en in de investeringen die namens u in duurzame energie-opwekking worden gedaan.