H2 Auto's
YourEnergy

H2 Auto's

 

Waterstof is hot, waterstofauto’s zijn nog hotter. Iedereen praat erover, maar wanneer kunnen we ze nu verwachten? De huidige stand van zaken hebben we voor u op een rij gezet:

Het principe:

Het principe achter de waterstofauto is eenvoudig: waterstof reageert in de brandstofcellen met zuurstof, en wordt hierbij omgezet in water. Tijdens dit proces komt elektriciteit vrij, die kan worden gebruikt om een elektro-motor aan te drijven.  

General Motors heeft een aantal aardige animatievideo’s op haar website staan waar de principes worden uitgelegd:

1)     Van duurzame windenergie naar waterstof aan de pomp 
2)     Hoe werkt de brandstofcel
3)     Aandrijfsysteem met waterstof
4)     Het enige bijprodukt is water

De huidige knelpunten

Er zijn momenteel 3 belangrijke barrieres te overwinnen, alvorens de waterstofauto gemeengoed gaat worden:

1)     Brandstofcellen zijn nog erg duur, veel duurder dan een verbrandingsmotor. Met name het platinum in de brandstofcellen maakt deze zo duur. Onderzoekers weten de hoeveelheid benodigde platinum echter nog steeds te reduceren, en de verwachting is dat die trend nog even doorzet. Brandstofcellen zullen dus goedkoper gaan worden.

Een alternatieve route voor het gebruik van brandstofcellen zou het gebruik van de traditionele verbrandingsmotor kunnen zijn: met wat kleine aanpassingen is deze geschikt om op waterstof te lopen. Nadeel van deze methode is dat het vermogen dat uit de waterstof wordt gehaald minder dan de helft is dan met een brandstofcel. De grote autofabrikanten richten zich daarom met name op toepassing van de brandstofcel.

2)     Waterstof is veel lichter dan bijvoorbeeld benzine, en bevat veel minder energie per m3. Compressie is hier een oplossing voor; zonder dit zou een waterstofauto een enorme tank nodig hebben. De actieradius van een waterstofauto met een tank van fatsoenlijke afmetingen is echter nog relatief klein (ca 300 km), terwijl voor normaal gebruik dit toch minimaal 400 km moet zijn. Wetenschappers zijn nog druk bezig om te kijken hoe er nog sterkere compressie van de waterstof kan plaatsvinden, zodat er meer energie (en dus meer KM’s) uit hetzelfde volume waterstof kan worden gehaald.

Er wordt druk gezocht naar alternatieven voor opslag van waterstof, met name waar het gaat om voertuigen. Een opmerkelijke ontwikkeling is de opslag van waterstof in minuscule glasbolletjes, waarbij de waterstof middels licht wordt ‘vrijgelaten’. Volgens onderzoekers van de Alfred University zou dit een veiliger, betrouwbaarder en goedkopere wijze zijn om waterstof in de toekomst op te slaan.

3)     Er moet een infrastructuur van waterstof-tankstations komen. Dit is een kip-ei verhaal: zolang er nauwelijks waterstofauto’s zijn, komen er geen tankstations, en als er geen tankstations zijn, zullen er niet veel waterstofauto’s verkocht worden. Als er echter duidelijkheid ontstaat wanneer autofabrikanten de eerste modellen te gaan introduceren, zullen de tankstations snel gaan investeren in waterstof, zo is de verwachting.

De staat California in de VS kent momenteel de meeste ‘commerciele’ waterstof-tankstations, 13 stuks, met de verwachting dat dit er in 2010 circa 170 zullen zijn. 

Wat doen de autofabrikanten?  Vrijwel alle autofabrikanten zijn druk bezig met de toepassing van waterstof als brandstof: 

  • BMW
  • Ford
  • General Motors (o.a. Opel, Saab): heeft een thema-site naar aanleiding van de in 2004 gehouden Fuel Cell Marathon, een rit van bijna 10.000 kilometer met de Hydrogen3
  • Honda
  • Mercedes heeft een speciale sectie op haar website met informatie over brandstofcel-techniek:
  • Toyota
     

 Geschiedenis

Wist u dat vanaf 1967 al 156 verschillende auto's op waterstof zijn ontworpen. Een overzicht van de auto's met foto en een korte uitleg vindt u op h2cars.

 Austin A40.jpg -

Reeds in 1970 bouwde professor K. Kordesch een waterstof fuel-cell in een Austin A40. Kordesch was professor aan het ''Insitute for Chemical Technology of Anorganic Materials at the Technical University of Graz'', Oostentijk.

 Ford Model U - Waterstof kan ook als brandstof dienen voor een aangepaste verbrandingsmotor. Ford heeft dit jaar het 'Model U' gelanceerd. Zoals u ziet, hoeft een auto op waterstof zeker niet saai te zijn.

 Toyota Fine S - En wat dacht u van deze Toyota Fine S. Het is nog een protype, gelanceerd in januari 2003. Er kunnen 5 peronen in. Omdat een fuel-cell veel kleiner is en beter weggewerkt kan worden dan een verbrandingsmotor zijn futuristische designs mogelijk.

Citaro bus -   Deze bus op waterstof van Daimler Chrysler kunt u later dit jaar in Amsterdam zien rondrijden. U zult er weinig van merken. Alleen de waterdamp uit de uitlaat zal opvallen. In 2003 zullen in totaal 30 Citaro bussen gaan rijden in 10 grote Europese steden: Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxembourg, Madrid, Porto, Reykjavik, Stockholm en Stuttgart.

Wilt u meer weten over auto's op waterstof? H2CARSBIZ is een engelstalig magazine volledig gericht op de ontwikkelingen rond waterstof auto's.