Wat is groene energie
YourEnergy

Wat is groene energie

 


Groene energie is elektriciteit die wordt opgewekt uit schone onuitputtelijke bronnen, zoals biomassa, windenergie, zonne-energie, aardwarmte of waterkracht. Greenchoice is met bijna 100.000 klanten een van de grootste groene energieleverancier in Nederland. Yourenergy en Greenchoice laten zien dat groene energie niet duurder hoeft te zijn dan grijze vervuilende energie. U kunt kiezen uit 100% windenergie, een mix van duurzame energiebronnen en biomassa afkomstig van (snoei)hout.

Er wordt dus geen stroom ingekocht bij bijvoorbeeld steenkolen- of kernenergie-centrales. Hieronder vindt u een korte toelichting op de verschillende manieren waarop groene energie wordt opgewekt:

Biomassa

Biomassa is de verzamelnaam voor elektriciteit uit biogas en biomassa. Bij biomassa wordt organisch materiaal, afkomstig van planten, bomen of dierlijke mest gebruikt als brandstof voor de productie van elektriciteit. Hier vindt zodoende wel een verbranding plaats, maar er worden geen fossiele brandstoffen verbrand. Bij de groei van de bomen wordt net zoveel CO2 opgenomen als dat er bij de verbranding vrijkomt. Zodoende is de verbranding dan CO2 neutraal. Bovendien zijn deze bronnen onuitputtelijk.

Het totaal aantal bomen (bijvoorbeeld polulieren) op 1 hectare in Nederland, kan jaarlijks een gewichtstoename hebben van 10 ton. Voor de totale elektriciteitsproductie van 1 gezin is jaarlijks 6 ton aan houtsnippers nodig.

Bij de met biomassa opgewekte stroom die Greenchoice inkoopt, wordt stro of (snoei)hout gebruikt als brandstof voor de productie van elektriciteit. Over sommige vormen van biomassa bestaan wel twijfels of dit 100% milieuvriendelijk te noemen is. Zo noemen veel energiebedrijven afvalverbranding of het verbranden van rivierslib en MKZ-kadavers ook energie uit biomassa. Deze vormen voldoen niet aan de norm van het Wereld Natuur Fonds en worden ook niet geleverd door Greenchoice.

Windenergie

Wind-energie is de belangrijkste Groene Energiebron in Nederland. Windmolens zetten windkracht om in een draaiende beweging. Deze beweging wordt in een turbine in goene elektriciteit omgezet.

Windmolens worden op open, windrijke locaties gebouwd en er zijn plannen en experimenten om ze grootschalig op zee te plaatsen. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met broedgebieden van vogels en andere natuuraspecten. Wind-energie is de laatste jaren de snelst groeiende energiebron ter wereld.

De effectiviteit van windmolens, ook bij lagere windsnelheden, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een nieuwe generatie windmolen van 2 megawatt op een redelijk windrijke plaats in Nederland zal ongeveer 4,5 miljoen kWh per jaar opleveren wat voldoende is om 1285 huishoudens van groene energie te voorzien. Dergelijke windmolens worden ook steeds geruislozer zodat ze voor de omgeving minder storend zijn.

Op dit moment zijn veel partijen bezig met de ontwikkeling van kleine windmolens voor particulier gebruik. Deze windmolens kunt u dan op uw dak of aan de gevel plaatsen. Een probleem is nog het geluidsniveau en de terugverdientijd.

Zonne-energie

Zonnepanelen produceren elektriciteit uit zonlicht. Zonnepanelen kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet, als de gelijkstroom die eruit komt wordt omgezet tot een wisselspanning. Ook op bewolkte dagen leveren zonnepanelen elektriciteit, maar hoe meer licht des te meer elektriciteit wordt opgewekt.

Een zonnepaneel van ongeveer 1,5 bij 0,8 meter levert zo'n 120 kWh per jaar op. Bij drie zonnepanelen wordt dan toch al snel meer dan 10% van het totale verbruik van een gemiddeld huishouden gedekt.

Waterkracht

Waterkrachtcentrales bij stuwmeren en rivieren met een groot verval (hoogteverschil) leveren het grootse deel (meer dan 80%) van de duurzame energie in Europa. De kracht van stromend of vallend water kan met behulp van een waterturbine in een draaiende beweging worden omgezet. Door de as van de turbine te koppelen aan een generator wordt er elektriciteit opgewekt.

Op groene elektriciteit uit grootschalige waterkracht wordt geen vrijstelling gegeven van de Energiebelasting. Op kleinschalige waterkracht geldt in sommige gevallen nog wel de vrijstelling voor de energiebelasting (REB).

Aardwarmte

Een voorbeeld van hoe groene energie in de toekomst kan worden opgewekt is aardwarmte. Wilt u weten hoe energie opgewekt kan worden met aardwarmte?