Dure marketingcampagnes ten koste van milieu
YourEnergy

Dure marketingcampagnes ten koste van milieu

 

In totaal hebben energiebedrijven sinds de liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2001 honderden miljoenen uitgegeven aan marketing. Op iets meer dan 1 miljoen groene stroom klanten zijn dit dus honderden euro’s per klant.

Aan dure marketingcampagnes van energieleveranciers kleven twee bezwaren. Marketingbudgetten moeten terugverdiend worden en kunnen dus niet meer geïnvesteerd worden in nieuwe duurzame energie-opwekking. Voor 150 miljoen euro had bijvoorbeeld ook een windmolenpark gebouwd kunnen worden dat voor 100 duizend huishoudens energie kan leveren! De gezamenlijke winst van de grote energieleveranciers in 2001 bedroeg ruim één miljard euro: met dat geld kunnen 700.000 huishoudens op groene stroom gezet worden!’

Het tweede grote bezwaar is het misleidende karakter van de sommige reclames. Een aantal energieleveranciers is inmiddels door de Reclame Code Commissie hard op de vingers getikt. Deze bedrijven moeten stoppen omdat het volgens de commissie misleidend en onbewezen is dat het opwekken van stroom door het verbranden van biomassa schoon is en geen bijdrage levert aan het broeikaseffect.

Het probleem met deze reclames is dat de consument het idee gegeven wordt dat energieverbruik goed voor het milieu is. Het zou goed zijn als energiebedrijven, in navolging van de tabaksindustrie, verplicht een aftiteling plaatsen onder hun reclames in de trant van: ‘Alle energieverbruik belast het milieu’ of ‘zuinig omgaan met energie spaart het milieu’.

Het kan ook anders. Yourenergy is de eerste coöperatieve energieleverancier in Nederland die groene energie levert tegen dezelfde prijs als grijze stroom. Yourenergy geeft geen geld uit aan dure marketingcampagnes maar investeert dit liever in een beter milieu. Yourenergy geeft ook niet direct korting aan de leden, maar laat de leden via de coöperatie meedelen in de winst. De leden, als mede-eigenaar van de coöperatie, profiteren op deze manier mee van gedane investeringen. Zo wordt een win-win situatie gerealiseerd voor het milieu en de leden.