Fujitsu maakt nieuwe brandstofcel
YourEnergy

Fujitsu maakt nieuwe brandstofcel

 

Een notebook op waterstof?

Brandstofcellen leveren vijf tot tien maal de hoeveelheid energie per gewichtseenheid vergeleken met conventionele lithium-ion batterijen. Met een nieuw type prototype brandstofcel van Fujitsu kan 8 tot 10 uur op een notebook PC gewerkt worden. Bovendien is deze brandstofcel maar 15 mm dik en levert deze een output van 15 watt. Meer informatie op de Fujitsu site.

Fujitsu fuelcell - fujitsu

Onderzoekers van Fujitsu zijn erin geslaagd de sleutelcomponent te maken voor een nieuwe brandstofceltechnologie, die gebaseerd is op een hoge concentratie methanol. Fujitsu heeft ook al een prototype brandstofcel gebaseerd op deze nieuwe technologie, klaar.

De vinding van Fujitsu draait om een nieuw materiaal voor de fabricage van membranen voor de brandstofcellen. Deze scheidingswanden vormden tot nu toe een grote barrière in de ontwikkeling van brandstofcellen.