Aardwarmte
YourEnergy

Aardwarmte

 

Wat is het?

Aardwarmte, ook wel geothermische energie genoemd, is energie die wordt onttrokken aan de aardkorst. De kern van onze aarde is extreem heet, schattingen lopen uiteen van zo’n 2000 tot 10.000 graden Celsius. Deze warmte stroomt door geleiding (convectie) naar de korst van de aarde. Alleen al de buitenste 6 kilometer van de aardkorst bevat door dit proces zogenaamde thermische energie die overeenkomt met 50.000 keer de energie van alle olie- en gasvoorraden ter wereld. Deze energievoorraad is vrijwel onuitputtelijk, en is hiermee een bron van duurzame energie.

Afhankelijk van de opbouw van de ondergrond is de warmtetoename –naarmate je dichter bij de kern van de aarde komt- circa 30 graden Celsius per kilometer. Om gebruik te kunnen maken van die warmte dient er wel een watervoerende laag te zijn. Dit maakt het mogelijk om het opgewarmde water van grote diepte op te pompen en de de stoom middels een stoomturbine/generator om te zetten in elektriciteit. In Nederland is er –naar nu bekend is- op 3 km diepte echter te weinig warmte voor grootschalige elektriciteitsproduktie, maar wel genoeg voor het verwarmen van gebouwen en kassen.

Hoe werkt het?

Momenteel bestaan er twee gangbare systemen om aardwarmte te kunnen gebruiken:

  • Closed Loop systeem: Bij een ‘gesloten’ systeem wordt een mengsel van anti-vries en water door een flexibel buizensysteem onder het grondoppervlak rondgepompt. Dit mengsel neemt de aardwarmte op, deze warmte wordt vervolgens middels een warmtepomp-unit onttrokken en gebruikt om ruimtes te verwarmen. Het afgekoelde mengsel wordt vervolgens weer de aarde in gepompt om daar weer opgewarmd te worden. Omdat de warmte van de aarde zeer stabiel is kan dit systeem ‘s winters worden gebruikt om ruimtes en tapwater te verwarmen, en ‘s zomers om ruimtes af te koelen.
  • Open Loop systeem: Bij een ‘open’ systeem worden twee boorputten gemaakt naar een ondergrondse waterbron: een boorput om het warme water omhoog te pompen, en een boorput om het afgekoelde water weer terug naar de ondergrondse bron te voeren, alwaar het weer opgewarmd wordt. Een risico bij dit systeem is echter dat er -net als bij olie- en gasboringen- moeilijk vast te stellen is waar zich ondergrondse waterbronnen bevinden, en wat hun capaciteitis.

Op deze site is een inzichtelijke Flash-animatie over de werking van de beide aardwarmte-systemen te vinden.

Wat kunnen we er momenteel mee?

Een standaard Open Loop-project in Nederland zou kunnen bestaan uit twee boorputten, een op 2,5 km diepte (pompt warmte omhoog) en een op 1,5 km diepte (voert afgekoeld water omlaag). Dit systeem pompt per uur ongeveer 250.000 liter water van 95 graden op, hetgeen een capaciteit inhoudt van 15MW of 240TJ. Ter illustratie: dit is voldoende voor het gasverbruik voor verwarmingsdoeleinden van ongeveer 4.200 huishoudens. Zo’n aardput moet wel dichtbij de afnemers liggen, anders gaat teveel (pomp) energie verloren. De techniek is redelijk uitontwikkeld, er kleven echter grote investeringsrisico’s aan: net als bij olieboringen is niet te voorspellen wat capaciteit is.

Als alternatief wordt in Nederland momenteel vaker gebruik gemaakt van het Closed Loop systeem, middels de warmte op enkele meters onder de aarde. (dit is echter voornamelijk warmte afkomstig van verwarming v/d aardkorst door de zon, niet door de radioactieve aardkern). Zogenaamde warmepompen werken via dit systeem, en worden momenteel regelmatig in nieuwbouwprojecten ingezet. Ook voor partikulieren kan dit systeem interessant zijn. Onder ‘meer informatie’ vindt u handige links.

Wat kost het?

Het boren van putten is de grootste investering, onderhoud en installatie zijn relatief goedkoop. Omgerekend in m3-aardgasequivalent zijn de kosten van aardwarmte ongeveer 7 Eurocent per m3 aardgasequivalent, aardgas kost 32 Eurocent per m3.

Meer Informatie

Het Projectbureau Duurzame Energie (PDE) heeft een zeer uitgebreide folder met daarin alle aspecten die relevant zijn omtrent aanschaf van warmtepompen: wat zijn de voordelen en nadelen, de kosten, subsidiemogelijkheden e.d.

Download de folder (PDF) hier. U vindt hier ook meer informatie over aardwarmte.