Veenendaal koploper zonne-energie
YourEnergy

Veenendaal koploper zonne-energie

 

13,5 kilowattuur zonnestroom per inwoner

Met de plaatsing van 8000 zonnepanelen op veertig flatgebouwen wordt Veenendaal de stad met de hoogste zonnestroomdichtheid ter wereld. Dat zei de Veenendaalse woningcorporatie Patrimonium maandag. De corporatie laat de in totaal 11.000 vierkante meter panelen nog dit jaar plaatsen.

Bij volle zon is het systeem goed voor 1,1 miljoen watt aan zonnestroom, aldus de corporatie. De verwachte opbrengst op jaarbasis bedraagt 820.000 kilowattuur. Een deel daarvan wordt gebruikt voor centrale verwarmingspompen, liften en de verlichting van de bergingen. Wat overblijft gaat naar het openbare stroomnet.

De opbrengst aan zonnestroom komt overeen met het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 270 huishoudens. Omgerekend is dat 13,5 kilowattuur zonnestroom per inwoner, waarmee Veenendaal volgens Patrimonium wereldwijd koploper is. Het zonnestroom-systeem voorkomt jaarlijks de uitstoot van 500 ton van het broeikasgas CO2 en levert daarmee een bijdrage aan het tegengaan van het broeikaseffect.

Bron: energiewereld.nl