Subsidie voor energiebesparing bij lagere inkomensgroepen
YourEnergy

Subsidie voor energiebesparing bij lagere inkomensgroepen

 

Minister Dekker van VROM heeft ruim 2,3 miljoen euro verdeeld over acht projecten om lage inkomensgroepen te helpen met energiebesparing. De projecten zijn geselecteerd uit 30 inzendingen. Deze zijn door een adviescommissie beoordeeld op onder meer vermindering van de CO2 uitstoot, het aantal te bereiken huishoudens, gedragsverandering en de mate waarin de betrokken partijen in de kosten bijdragen. De minister heeft de aanvragers per brief laten weten of zij subsidie zullen krijgen en zo ja, hoe hoog het bedrag zal zijn.

De provincie Zeeland, Stichting Collusie in Leiden, de gemeenten Alkmaar, Breda, Hengelo, Nijmegen, Waddinxveen en Zutphen zullen subsidie ontvangen. Zij krijgen twee jaar de tijd om hun project af te ronden. Meer informatie over de specifieke projecten, de indieners en de verkregen subsidie is te vinden op www.vrom.nl/teli.

Lage inkomensgroepen
In algemene zin worden binnen de projecten mensen met lage inkomens thuis door een team van professionals geholpen bij energiebesparing, bijvoorbeeld door advies over het gebruik van de verwarming. Ook kunnen ze hulp krijgen bij het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips, spaarlampen en waterbesparende douchekoppen.

Het doel van de Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens is lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing. Deze groep huishoudens heeft vaak geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen, en heeft wel vaak een hoge energierekening. De subsidieregeling wil projecten starten waarmee deze huishoudens worden gestimuleerd om wel dergelijke maatregelen te treffen. Het gaat daarbij om het bereiken van een gedragsverandering in het energiegebruik.

(Bron: ANP)