Actie consumentenbond
YourEnergy

Actie consumentenbond

 

Actie consumentenbond: Eneco energie, NIET mijn energie!

De Consumentenbond start vandaag de grootscheepse actie: “Eneco energie, NIET mijn energie!”. De actie volgt op de weigering van Eneco om te stoppen met het versturen van dubbele rekeningen voor het transport van elektriciteit; een factuur die door het failliete EnergyXS zou worden betaald.

Als andere energiebedrijven zoals Nuon ook dubbele rekeningen gaan versturen (en Nuon heeft dat al aangekondigd), breidt de belangenorganisatie de actie uit. De slogan die de Consumentenbond heeft gekozen is een variatie op de échte reclameslogan van Eneco. De bond richt het protest tegen Eneco op het publiek, op de toezichthouder, op de landelijke politiek en gemeenten.

Dubbele rekeningen

“Iedereen is het er over eens dat het versturen van dubbele rekeningen door Eneco niet kan”, zo schrijft de Consumentenbond. Desondanks stuurt Eneco rekeningen voor transportkosten van stroom naar aanleiding van het faillissement van EnergyXS (dat ook via andere bedrijven groene stroom verkocht), terwijl klanten daarvoor allang aan EnergyXS hebben betaald. Naar schatting gaat het in totaal om tienduizenden huishoudens.

Evident onbillijk

Die huishoudens krijgen nu voor de tweede keer een factuur met een bedrag oplopend tot tientallen euro’s - of bij een jaar achterstand zelfs zo’n 250 euro. “Minister Brinkhorst noemt dit onrechtvaardig, juristen geven aan dat de rechtsgrond ontbreekt en het is niet alleen ‘evident onbillijk’ maar ook in strijd met de zorgplicht die in een Europese richtlijn is vastgelegd. Toch gaat Eneco er mee door. Op onze oproep om geen naheffingen te sturen, zijn de netbeheerders niet ingegaan”, aldus de Bond.

Ultimatum

Ook is Eneco niet ingegaan op de eis in het ultimatum van de Consumentenbond dat vrijdagmiddag om 16.00 uur is verlopen: Eneco weigert de rekeningen terug te draaien. De Consumentenbond zet nu acties op tegen Eneco. Zo plaatst de bond maandag advertenties met de tekst: “Eneco energie, NIET mijn energie!”, als variatie op de échte reclameslogan van het energiebedrijf. Daarin vraagt de bond consumenten om ervaringen met dubbele rekeningen van Eneco te melden via energie@consumentenbond.nl.

Reacties melden

Op grond van de reacties zal de bond nog meer publieke acties tegen Eneco opzetten. Tevens stuurt de Consumentenbond vrijdag een brandbrief aan DTe, Tweede Kamer en gemeenten. Aan DTe omdat de bond wil dat de toezichthouder eindelijk zijn tanden laat zien en daadwerkelijk ingrijpt. Aan de Tweede Kamer, om te vragen de minister aan te sporen direct concrete actie te ondernemen. En aan gemeenten als Rotterdam en Den Haag die als aandeelhouders de eigenaar van Eneco vormen, omdat zij de directie van Eneco op het matje moeten roepen. Zodra de netbeheerder van Nuon ook daadwerkelijk dubbele rekeningen gaat versturen, zullen de acties ook Nuon treffen, zo waarschuwt de Consumentenbond.