Miljoenennota: Kabinet voert onduidelijk groene stroom beleid
YourEnergy

Miljoenennota: Kabinet voert onduidelijk groene stroom beleid

 

Miljoenennota: Kabinet voert onduidelijk groene stroom beleid

Het kabinet wil vanaf 2005 de vrijstelling op ecotax voor groene stroom afschaffen. Stimulering van groene energie zal in het vervolg plaatsvinden via de zogenaamde MEP regeling waarbij binnenlandse groene stroom produktie gesubsidieerd wordt. Het Nederlandse kabinet schaft de huidige vrijstelling van 2,9 eurocent per kWh in twee stappen af. Eerst verlaagt het kabinet de korting naar 1,5 eurocent per kWh per 1 juli 2004. Het plan is om vanaf 1 januari 2005 de vrijstelling af te schaffen. Ook schaft de regering de vrijstelling voor duurzaam gas afgezet.

EnergieNed, de belangenbehartiger van de energiebedrijven in Nederland, vindt dat het kabinet een onduidelijk beleid voert op het gebied van zowel de groene stroom als energiebesparing. EnergieNed stelde dat dinsdag in een reactie op de Miljoenennota. Het kabinet mikt erop om na 1 januari 2005 uitsluitend nog binnenlands geproduceerde groene energie voor subsidie in aanmerking te laten komen. Nu geldt er ook nog een subsidie voor groene stroom die wordt geïmporteerd. Volgens EnergieNed wordt het binnenlands aanbod van stroom uit duurzame bronnen echter gehinderd door vergunningenproblematiek. Het kabinet kondigt weliswaar (weer) aan knelpunten op dit gebied te gaan aanpakken, maar EnergieNed is er niet gerust op dat dit ook gebeurt.

Inconsistent beleid voert het kabinet op het gebied van energiestimulering, aldus EnergieNed. Het kabinet wil regelingen schrappen die de aanschaf van energiezuinige apparatuur en het treffen van energiebesparende maatregelen stimuleren. De energiesector stelt dat het kabinet hierbij niet eens heeft gekeken naar de doelmatigheid van deze regelingen.

(Bron: dft.nl)

Op korte termijn zullen we voor u de consequenties van het nieuwe kabinetsbeleid in kaart brengen.