Kabinet wil subsidies op zonnepanelen in 2004 afschaffen
YourEnergy

Kabinet wil subsidies op zonnepanelen in 2004 afschaffen

 

Kabinet laat zonne-energie vallen

De enige substantiële bijdrage voor zonne-energie gaat volgend jaar vervallen. De EPR wordt met ingang van 1 januari 2004 zo goed als afgeschaft. Staatssecretaris van Geel noemt dit in een spotje op de VROM-website logisch ‘omdat isolatie en zuinige huishoudelijke apparatuur zonder subsidie ook wel worden aangeschaft’. Gemakshalve vergeet hij de zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen. Met deze bezuinigingsmaatregel wordt in één klap 15 jaar innovatiebeleid op het gebied van Duurzame Energie om zeep geholpen. Dat betekent een enorm verlies aan know how en een enorme kapitaalsvernietiging! Het spotje doet vermoeden dat de staatssecretaris nauwelijks enig benul heeft van de inhoud van de EPR en waar deze het laatste jaar voor werd ingezet.

Kenniseconomie, innovatie, dat was de functie van de EPR geworden. Nog dit jaar worden enkele van de grootste PV-projecten ter wereld uitgevoerd in ons land. Dat is na 1 januari 2004 verleden tijd. Zelfs al zou het volledige budget van 14 miljoen voor 100% in PV worden gestopt, dan nog zou het met 3,5 MWp volgend jaar gedaan zijn, terwijl dit jaar nog 8-10 MWp wordt gerealiseerd. Opmerkelijk is dat deze maatregel indruist tegen het beleid van veel provincies, die juist recentelijk op zonne-energie hebben ingezet.

Het einde van de PV-branche?

Als het kabinet niet snel tot bezinning gebracht wordt wel! Of de MEP voor zonne-energie zou volgend jaar naar 40 eurocent/kWh moeten stijgen…

Overgenomen uit de PV-Nieuwsbrief. De PV-Nieuwsbrief is gratis en wordt uitgebracht door Projectbureau MegaPV. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.Vermeende fouten graag doorgeven aan de redactie. Hoofdredactie: Hendrik Gommer

Oude nummers van de nieuwsbrief vindt u op www.megapv.nl