Subsidie voor zonnepanelen hoeft weinig te kosten!
YourEnergy

Subsidie voor zonnepanelen hoeft weinig te kosten!

 

Stimuleer zonnepanelen via MEP vergoeding van 50 eurocent per kWh

Volgens de vereniging van zonnestroomproducenten moet de overheid stoppen met het subsidiëren van de aankoop van zonnepanelen. Alleen de stimulering van de productie van zonnestroom, via de MEP, moet in stand blijven en worden verhoogd. Dit levert de Staat, via extra BTW-inkomsten, meer geld op dan het aan subsidie kost.

Volgens berekeningen van de vereniging voor zonnestroomproducenten is het geen enkel probleem als het kabinet de subsidie via de EnergiePremieRegeling (EPR) op de aankoop van zonnepanelen afschaft. Ook de vergoedingen via de EIA en Vamil-regeling mogen verdwijnen. Daarvoor in de plaats moet de overheid wel de productie van zonnestroom, via de MEP, verhogen.

Het voorstel van de ZonnestroomProducentenVereniging:

  • Schaf de EPR-regeling per 1 juli 2004 af voor zonnepanelen en reserveer een klein budget voor alleen warmtepompen en zonneboilers.
  • Schrap zonnepanelen per die datum uit de EIA en VAMIL-regeling. Haal desnoods zonnepanelen ook uit de DEN-regeling en het CO2-reductieplan, etc. Bij een goede marktstimulering ontstaat innovatie als vanzelf. 
    Beëindig de uitkering door energiebedrijven van MAP-gelden per 1 januari 2004 en stop overgebleven geld in de MEP-pot. 
  • Laat PV-systemen die na 1 januari 2004 besteld worden tien jaar lang in aanmerking komen voor 50 eurocent/kWh aan MEP-vergoeding. 
  • Ieder jaar kan deze vergoeding voor níeuwe eigenaren afnemen met 5 eurocent/kWh. 
  • PV-systemen van voor 1 januari 2004 krijgen tot 2014 10 eurocent/kWh. Stel nu vast dat de MEP-regeling op zichzelf minimaal 7 jaar blijft gelden voor nieuwe aanvragers.
  • Koppel het succes van de MEP aan een verhoogde REB.
  • Neem enkele praktische maatregelen (bijv. v.w.b. de bemetering)  waardoor de MEP beschikbaar komt voor systemen vanaf pakweg 1000 Wp (grofweg 10 m²).

Gevolgen verhoging MEP-vergoeding voor zonnestroom

Ervan uitgaande dat dit tot gevolg heeft dat in 2004, na een schoorvoetende start, 10 MWp wordt geplaatst, in 2005 20 MWp, in 2006 40 MWp en in 2007 60 MWp, kost deze subsidie:
4 x 7.500.000 x 0,5 + 3 x 15.000.000 x 0,45 + 2 x 30 miljoen x 0,4 + 45 miljoen x 0,35 = ruim 75 miljoen euro.

Hiermee kan in de komende vier jaar een flinke bezuiniging behaald worden, dankzij de uitgestelde betaling. Weliswaar komen de meeste kosten in latere jaren maar aan deze opwaardering van de MEP zitten nogal wat voordelen. Zo vloeit er de komende vier jaar flink wat BTW terug in de staatskas. Stel MEP kost €75 miljoen waardoor er in 4 jaar 130MWp wordt afgezet in de markt, dan levert deze omzet 130M x ± € 4/Wp (gemiddelde kostprijs excl. BTW naar de toekomst gerekend) x 19% BTW = € 99 miljoen euro op!
 
Om budgetoverschrijding bij groot succes te vermijden kan de MEP gekoppeld worden aan de REB. Hoe groter het succes van de MEP, des te hoger de REB. Dit mes snijdt aan twee kanten. De burger die de hoge REB wil vermijden, stapt over op zonnepanelen, investeert daarmee in Duurzame Energie en helpt de economie én het milieu een stap vooruit. Gezien de grote populariteit van zonne-energie, zal het draagvlak voor een dergelijke regeling groot zijn. Bovendien is het mechanisme gemakkelijk uit te leggen.

Bron: Vereniging van Zonnestroomproducenten

Wilt u de actriviteiten van de Zonnestroom Producenten Vereniging steunen en/of wilt u op de hoogte blijven, wordt dan lid. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Lidmaatschap kost 5 euro per jaar.