Groen licht voor Windmolens op zee
YourEnergy

Groen licht voor Windmolens op zee

 

Op de Noordzee komt een groot windpark. De Europese Commissie geeft Staatssecretaris Van Geel (VROM) toestemming om het project fiscaal te ondersteunen. Het windmolenpark is gepland op ongeveer 24 kilometer voor de kust van IJmuiden. Het betreft een initiatief van E-Connection uit Bunnik. Op 12 januari 2004 heeft E-connection bekend gemaakt dat de bouw in de loop van 2004 zal starten.

Het park bestaat uit 60 windturbines met ieder een vermogen van 2 Megawatt. Naar verwachting zal het windpark een jaarlijkse besparing opleveren van 153.000.000 m3 aardgas. Dit komt overeen met een emissiereductie van ongeveer 256.000 ton CO2.

Het windpark is een belangrijke technische stap voorwaarts. Voor het eerst wordt er een groot park op het Nederlandse continentale plat gerealiseerd in water van meer dan 20 meter diep. Daarmee is grootschalige windenergie op een verantwoorde manier een feit geworden. Grootschalige windenergie op zee geeft minder hinder en is beter inpasbaar dan op het land. Bovendien worden de molens buiten de vogelroutes geplaatst en zijn ze niet zichtbaar vanaf de kust.

Staatssecretaris Van Geel steunt het project met de zogenaamde VAMIL regeling. Dat betekent dat investeringen fiscaal versneld worden afgeschreven. Hierdoor is de economische exploitatie gunstiger.

Project beschrijving Q7-WP: ook te vinden op de site van E-Connection:

Offshore windpark Q7-WP ligt in blok Q7 van het Nederlands Continentaal Plat op ruim 23 km uit de kust in water met een diepte van 20 - 25 meter. De onderlinge afstand tussen de windturbines bedraagt circa 550 meter. Het windpark en een zone van 500 meter rond het windpark zal door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat tot gesloten gebied voor alle scheepvaart worden verklaard. 

  • windpark 60 x Vestas V80 – 2 MW offshore
  • turbinevermogen 2.000 kW
  • rotordiameter 80 meter
  • ashoogte 57 meter boven gem. zeeniveau
  • turbineleverancier Vestas, Denemarken
  • gemiddelde productie  435 miljoen kWh per jaar
  • groene stroom voor 142.000 huishoudens 
  • besparing CO2-uitstoot (CO2 is een broeikasgas) 255.000 ton per jaar 

Bron: Energiewereld, e-connection