Kabinetsmaatregelen duurzame energie: positieve ontwikkelingen
YourEnergy

Kabinetsmaatregelen duurzame energie: positieve ontwikkelingen

 
Brinkhorst noemt energiepremies 'nuttig'

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft maandag tijdens overleg in de Tweede Kamer de energiepremies, subsidies voor onder meer de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers voor woningen, een "nuttig instrument" genoemd. Als de Tweede Kamer zich verzet tegen een bezuiniging van 48 miljoen euro op de EPR (Energie Premie Regeling) zal ze de D66-bewindsman "niet op haar weg vinden."
Niet alleen Greenpeace, maar ook belangenorganisaties als Holland Solar, de brancheorganisatie voor zonne-energie, en de Woonbond kwamen in het geweer tegen de op prinsjesdag aangekondigde bezuiniging.
Deze bezuiniging staat op de begroting van minister Dekker van VROM (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). PvdA-Kamerlid Samsom bekritiseerde de bezuiniging maandag tijdens een overleg met minister Brinkhorst over de opwekking van duurzame elektriciteit. Volgens Samsom komt de bezuiniging erop neer dat consumenten nog wel gratis advies krijgen over energiebespraring, maar geen geld voor de maatregelen zelf. Ook Gerkens (SP) was kritisch.
Minister Brinkhorst kreeg in de Tweede Kamer steun voor zijn beleid om groene stroom niet langer te stimuleren door minder ecotax, en zelfs afschaffing in 2005, voor de verbuiker. Daarvoor in de plaats komen subsidies voor het opwekken van duurzame elektriciteit in eigen land.
Vooral de PvdA was kritisch omdat dit gepaard gaat met een bezuiniging. Nu kunnen de leveranciers van elektriciteit de vraag naar groene stroom niet aan, maar dat kan over anderhalf jaar al anders liggen, aldus Samsom. Hij pleitte ervoor het stimuleren van groene stroom door vermindering van ecotax in de toekomst niet geheel uit te sluiten. Bovendien zouden leveranciers verplicht kunnen worden een bepaalde hoeveelheid van de elektriciteit af te nemen als groene stroom.
Minister Brinkhorst kwam hem tegemoet door dit laatste in de nieuwe wet niet uit te sluiten. Onder bepaalde omstandigheden zou er dus zo’n afnameplicht kunnen komen.

 

(Bron: De Telegraaf)