Kamervragen over MEP regeling
YourEnergy

Kamervragen over MEP regeling

 

Kamervragen over MEP regeling zonne energie

Dat netbeheerders onmogelijke eisen dreigen te stellen aan particuliere zonnepaneelbezitters die de MEP vergoeding aanvragen is ook doorgedrongen tot de politiek. Hieronder de vragen van het lid Diederik Samsom (PVDA) aan de minister van Economische zaken.

- Klopt het dat eigenaren van zonne-energiesystemen pas in aanmerking komen voor de MEP wanneer zij een extra opbrengstmeter laten installeren?

- Klopt het dat de kosten van afschrijving en huur van deze meter en de kosten van deelname aan de MEP-regeling samen tussen de 100 en de 150 euro per jaar bedragen?

- Hoe beoordeelt u de effectiviteit van de MEP voor zonne-energie wanneer alleen al voor de financiering de registratie en bemetering van de MEP een systeem van meer dan 3000 Wattpiek nodig is?

- Heeft u plannen om de regeling aan te passen zodat ook de eigenaren van kleinere systemen kunnen profiteren van de MEP?

De oplossing is dat netbeheerders bestaande, kwalitatief goede, opbrengstmeters accepteert. Volgens ons is de MEP regeling ook zo te interpreteren dat alleen de teruglevermeter meetcode gecertificeerd moet zijn. Er staat niet dat ook de opbrengstmeter aan de meetcode moet voldoen. Het grappige is trouwens dat nog geen enkele netbeheerder heeft aangegeven welke opbrengstmeter volgens hen wel voldoet aan de meetcode. Zodra de minister heeft geantwoord, laten we u dat direct weten.