Elektriciteitsverbruik licht gestegen in 2002
YourEnergy

Elektriciteitsverbruik licht gestegen in 2002

 

In 2002 is in Nederland ruim 108,5 miljard kWh elektriciteit verbruikt. Dit is ruim 1 procent meer dan in 2001. In de drie daaraan voorafgaande jaren was de stijging met gemiddeld 2,5 procent per jaar overigens sterker. 

De productie van elektriciteit in elektriciteitscentrales is met 5 procent gestegen ten opzichte van 2001. De productie door decentrale warmtekrachtinstallaties is daarentegen met 2 procent gedaald. De invoer van elektriciteit daalde met 5 procent. Het is voor het tweede jaar dat deze import afnam. Eind jaren negentig kwam een sterk groeiend deel van de Nederlandse stroom uit het buitenland. Van 1998 tot 2000 nam de invoer met 60 procent toe, voornamelijk door het vrijgeven van de energiemarkt.

Het CBS heeft ook het totale binnenlandse energieverbruik berekent in zogeheten 'petajoule'. Een petajoule staat gelijk aan 278 miljoen kilowattuur elektriciteit of 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. In totaal verbuikte Nederland 3143 petajoule aan energie.

Zoals aangegeven staat de gezamenlijke elektriciteitsmeter eind 2002 op 108,5 miljard kilowattuur. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 4.000 kWh.