Stroom prijs blijft gelijk in tweede kwartaal 2003
YourEnergy

Stroom prijs blijft gelijk in tweede kwartaal 2003

 

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft bepaald dat de prijs van elektriciteit voor kleinverbruikers (voornamelijk consumenten) niet omhoog gaat in het tweede kwartaal van 2003.

DTe beoordeelt vier keer per jaar of de elektriciteitsprijzen voor kleinverbruikers bijgesteld moeten worden. Bijstelling vindt plaats wanneer ontwikkelingen die het prijsniveau van de inkooprijs van elektriciteit beïnvloeden, zoals stijgende brandstofkosten, daartoe aanleiding geven.

Ondanks de flinke stijging van de olieprijs wordt de elektriciteitsprijs voor het tweede kwartaal van 2003 niet hoger vastgesteld. Prijsfluctuaties die binnen een bepaalde bandbreedte blijven nopen niet tot bijstelling.

Bron DTe