Kyoto protocol volledig geïmplementeerd binnen EU
YourEnergy

Kyoto protocol volledig geïmplementeerd binnen EU

 

EU zet laatste stap om Kyoto-protocol te verankeren in wetgeving

BRUSSEL (Energeia) - Het Europese parlement heeft deze week een richtlijn aangenomen waardoor alle Kyoto-afspraken nu verankerd zijn in wetgeving. Als laatste stap is de wijze waarop de emissies moeten worden geregistreerd vastgelegd. Twee jaar geleden werden de doelstellingen ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU al vastgelegd in een richtlijn.

"Nu hebben we alle wetgeving ingevoerd die nodig is om onze verplichtingen die voortvloeien uit het Kyoto-protocol na te komen", zegt EU-commissaris van Milieu Margot Wallström in een schriftelijke verklaring. "Dat betekent dat we het protocol volledig geïmplementeerd hebben, nog voordat het op internationaal niveau van kracht is."

Het Kyoto-verdrag wordt pas van kracht als minstens 55 landen tekenen, die in 1990 samen voor minstens 55% van de broeikasgas-uitstoot zorgden. De VS heeft al aangekondigd geen handtekening te zetten. Alle ogen zijn nu gericht op Rusland. Pas als dat land tekent, treedt Kyoto in werking.

De nieuwe richtlijn bevat concrete bepalingen voor het registreren, monitoren en controleren van de uitstoot van broeikasgassen. Hierdoor kunnen de lidstaten een vinger aan de pols houden of ze op de goede weg zijn wat betreft het halen van hun reductiedoelen. De richtlijn voorziet ook in de coördinatie tussen de verschillende lidstaten. De Europese Commissie houdt jaarlijks in de gaten of de lidstaten hun Kyoto-verplichtingen halen, aldus de EU.

De EU tekende het Kyoto-verdrag in 2002. De lidstaten hebben zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met 8% verminderen in de periode 2008-2012, ten opzichte van het uitstootniveau van 1990. Een eerste stap op weg naar deze doelstelling is de invoering van de CO2-emissiehandel die op 1 januari 2005 binnen de EU van start gaat.