EPR budget 2004 onzeker
YourEnergy

EPR budget 2004 onzeker

 

EPR budget 2003 met 100 miljoen euro overschreden

De overschrijding van het budget van de energiepremieregeling is aanzienlijk hoger dan verwacht. Het totale budget voor de energiepremieregeling is gestegen naar 175 miljoen euro. Het beschikbare budget in de VROM begroting 2003 bedroeg 76 miljoen euro. De overschrijding kan ook gevolgen hebben voor de EPR regling voor 2004.

Voor de dekking van deze extra uitgaven wordt momenteel gezocht naar een oplossing. Dit schrijft staatssecretaris Van Geel (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer. Van Geel wil niet dat subsidieaanvragers de dupe worden van deze overschrijding. Op 16 oktober 2003 is de energiepremieregeling ingetrokken. Het betrof een subsidieregeling om de aanschaf van energiezuinige apparaten te stimuleren en het bevorderen van energiebesparing en duurzame energie in woningen, zoals isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Tot en met 15 januari 2004 kon subsidie worden aangevraagd, mits het apparaat was aangeschaft voor 16 oktober. In de laatste weken van 2003 en de eerste weken van 2004 zijn erg veel aanvragen ingediend. Van Geel zal met de minister van Financiƫn overleggen over de overschrijding van het budget 2003.

Gezien de grote overschrijding van het budget van 2003 acht Van Geel het niet opportuun om op dit moment met voorstellen te komen voor de regeling in 2004. Eerder had hij tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven dat de subsidie voor zuinige apparaten en energiebesparing in woningen in 2004 komt te vervallen. De subsidie voor zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en energieprestatie adviezen wil hij wel in stand houden, maar niet meer via productsubsidie. Van Geel wil overgaan naar projectsubsidies. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen worden er extra controles uitgevoerd om vast te stellen of de subsidieaanvragen aan de regels voldoen. Voor