Meer informatie over vrije energiekeuze
YourEnergy

Meer informatie over vrije energiekeuze

 

DTE gaat klachten over energieleveranciers publiceren

Vanaf 1 juli 2004 bent u vrij zelf te kiezen of u van energieleverancier wisselt. Hoe stapt u over naar een andere leverancier en wat voor een gevolgen heeft dit voor uw energierekening? Op deze en andere relevante vragen geeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) antwoord via het dossier 'Vrije Energiekeuze' dat vanaf vandaag op de website van DTe staat (www.dte.nl).

Via het dossier geeft DTe nadere informatie over de liberalisering van de markten voor elektriciteit en gas. DTe geeft aan wat de mogelijkheden van een vrije markt zijn voor kleinverbruikers, die vanaf 1 juli 2004 vrij zijn in de keuze van hun energieleverancier.

Een specifiek onderdeel in de voorlichting van de DTe is het publiceren van periodieke overzichten van het aantal vragen en klachten over energiebedrijven dat door DTe is ontvangen over een aantal voor marktopening relevante onderwerpen.

De energiemarkten zijn nu al gedeeltelijk vrij. Grootverbruikers kunnen hun energieleverancier vrij kiezen. Ook kleinverbruikers kunnen nu al kiezen voor een andere leverancier als zij kiezen voor groene stroom Vragen en klachten die de DTe van deze groep heeft gekregen, over bijvoorbeeld het switchen van leverancier, geven een indicatie over de voorbereiding van de marktpartijen op de opening van de kleinverbruikersmarkt. DTe gaat er daarbij vanuit dat er pas vragen of klachten over het bedrijf worden ingediend, wanneer het betreffende energiebedrijf deze vraag of klacht zelf niet naar tevredenheid heeft afgehandeld.

Om de afnemers inzicht te geven in de prestaties van de verschillende bedrijven wil DTe per betrokken bedrijf gaan bijhouden hoeveel vragen en klachten in het voorafgaande kwartaal zijn ontvangen over de volgende aan marktopening gerelateerde onderwerpen:

  • Switch- en verhuisklachten; Het aantal vragen en klachten over naar aanleiding van switch- en verhuisproblemen per netbeheerder.
  • Klachten over klantenwerving; Het aantal vragen en klachten over de klantenwerving per leverancier.
  • Klachten over de rekening; Het aantal klachten over factureringsproblemen (geen tariefklachten) per leverancier.

De DTe streeft er naar om deze maand (februari) het eerste klachtenoverzicht te publiceren (over de periode 1 oktober 2003 tot en met 31 december 2003).

De Informatielijn NMa/DTe staat open voor vragen en opmerkingen over het dossier via nummer 0800-0231885 (gratis). Een e-mail versturen kan ook via info@nmanet.nl.