EU kan groene-stroomnorm halen met handel in groencertificaten
YourEnergy

EU kan groene-stroomnorm halen met handel in groencertificaten

 

Handel in groencertificaten meest kosteneffectieve methode om aan Kyoto doelstellingen te voldoen

Het wordt moeilijk voor Europa om te voldoen aan de doelstellingen voor duurzaam opgewekte elektriciteit in 2010. Handel in groencertificaten lijkt uitkomst te bieden. Dit concludeert het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in het eindrapport van het Europese ADMIRE REBUS project, een studie over de ontwikkelingen op de groene elektriciteitsmarkt in Europa.

De Europese Unie zal in 2010 waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan de doelstelling van 22,1 procent duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook de meeste afzonderlijke landen zullen hun doelstellingen niet kunnen halen. Zelfs als stimuleringsmaatregelen worden geïntensiveerd, zijn sommige landen nog steeds niet in staat om hun doelstellingen te bereiken. Bij ongewijzigd beleid zal de EU slechts uitkomen op een aandeel van circa 18 procent groene elektriciteit.

Kosten

Om het tekort in de afzonderlijke landen op te lossen, lijkt intensivering van het huidige beleid een optie. Hierdoor kunnen bijna alle landen hun doelstelling bereiken, maar zullen extra kosten erg hoog oplopen voor landen als Spanje, Italië, België, Portugal en Luxemburg. In deze landen hebben investeerders te maken met aanzienlijke vertragingen door administratieve rompslomp en lokale tegenstand. Overigens speelt dit probleem in alle Europese landen een rol.

Handel

Om de doelstellingen te bereiken, blijkt introductie van internationale handel in groencertificaten de meest kosteneffectieve methode, zo concludeert ECN in de analyse. Dit komt doordat handel de voordelen van duurzame energie bundelt: duurzame energiebronnen worden benut op plaatsen waar het potentieel tegen de laagste kosten beschikbaar is. Voor landen als België, Italië, Spanje, Portugal en Nederland is de gedeeltelijke import van groene elektriciteit goedkoper dan volledige productie in eigen land. Landen als Denemarken, Duitsland, Engeland en Ierland hebben goede mogelijkheden voor export.

Harmoniseren

Hoewel handel in duurzaam opgewekte elektriciteit al gebeurt, is de huidige markt, waarin elk land zijn eigen stimuleringsbeleid voert, erg gefragmenteerd. Subsidies zijn vaak alleen beschikbaar voor producenten in het land zelf. Afhankelijk van de ontwikkelingen op EU-niveau, zou op termijn een geharmoniseerde markt voor groencertificaten kunnen ontstaan, maar dit is nog erg onzeker.

(Bron: ECN-Nieuwsbrief en Executive summary ADMIRE REBUS project)