NIEUWS!! Bezuinigingen zonnepanelen teruggedraaid
YourEnergy

NIEUWS!! Bezuinigingen zonnepanelen teruggedraaid

  Staatssecretaris Van Geel (Milieu) komt op aandringen van de Tweede Kamer terug van bezuinigingen op de subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Hij kondigde op prinsjesdag aan in 2004 48 miljoen euro te wilen besparen op de Energiepremieregeling (EPR), die duurzame energie stimuleert. Daaronder valt ook de subsidie op zuinige koelkasten, woningisolatie en dubbelglas. Die geldstroom komt definitief ten einde, omdat de markt verzadigd is.

De CDA-bewindsman zei donderdag in de Kamer dat hij de noodzakelijke 20 miljoen voor zonne-energie heeft gevonden in niet-bestede middelen. Er hoeven geen andere milieuprojecten te sneuvelen. Bovendien komt er 6 miljoen euro bij voor duurzame energie in woningen en het zogenoemde energieprestatieadvies. Dat laatste wordt in Europees verband vanaf 2006 ingevoerd. (Bron: DFT.nl)

Sigaar uit eigen doos??.

Er is in 2003 sprake van een overuitputting van de Energiepremieregeling. Veel mensen hebben zonnepanelen besteld nog net voor de sluitingsdatum 16 oktober. Met het bedrag dat nu voor 2004 is geresserveerd zal eerst het tekort uit 2003 worden gecompenseerd. Wat dan nog overblijft, kan worden ingezet voor een nieuwe EPR regeling. Er zijn schattingen dat het tekort in 2003 kan oplopen tot 20 miljoen euro. Als dat waar is dan zou dat betekenen dat er dus niets overblijft voor een nieuwe EPR regeling in 2004. (toevoeging redactie Yourenergy)