Voorstel voor handhaven energiepremie helpt zonne-energie nauwelijks
YourEnergy

Voorstel voor handhaven energiepremie helpt zonne-energie nauwelijks

 
Een grote Kamermeerderheid is tegen het plan van staatssecretaris Van Geel van Milieu om de energiepremieregeling voor zonne-energie en warmtepompen te schrappen. Maar de tegenvoorstellen van met name de regeringspartijen zijn volstrekt onvoldoende om de snel groeiende zonne-energiesector in Nederland overeind te houden. De bedragen die beschikbaar zouden komen vallen in het niet bij de financiële steun in bijvoorbeeld Spanje en Duitsland.

Compleet schrappen van de energiepremies op de aanschaf van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, zonder een adequate compensatie, zou betekenen dat de markt voor deze duurzame technologie in Nederland pijlsnel inzakt. Niemand lijkt dat te willen. Bij de behandeling van de begroting van VROM, afgelopen dinsdag, waren alle partijen in de Kamer het er over eens dat zonne-energie een veelbelovende innovatie in de Nederlandse kenniseconomie is. Maar bij het debat over het niveau van de financiële ondersteuning werden in de Kamer dinsdag heel wat onwaarheden en halve waarheden verkocht.

Een sleutelrol bij de discussies is weggelegd voor het CDA, de partij van staatssecretaris Van Geel van Milieu. Zoals ook andere partijen leek woordvoerster Liesbeth Spies afgelopen dinsdag bereid om de bezuinigingsvoorstellen terug te draaien. Maar met de zes miljoen Euro extra die het CDA bleek te hebben gevonden op de VROM-begroting wordt het stervensproces hooguit een beetje vertraagd.

Dankzij een energiepremie van minimaal 3,85 euro per opgestelde watt aan zonnecelvermogen, plus financiële injecties van energiebedrijven en gemeenten, is in het afgelopen jaar het volume aan zonnecellen op Nederlandse daken met ongeveer 13 miljoen watt gestegen. Dat was opnieuw een groei van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar. Aan dergelijke groeiende volumes dankt Nederland zijn huidige toppositie in de wereld op dit gebied.

Maar als het komend jaar het hele bedrag van zes miljoen Euro van het CDA zou worden besteed aan de markt voor zonnecellen, zou dat hooguit goed zijn voor een vijfde van het volume van 2003. Een industrie die in één klap meer dan tachtig procent moet inboeten op het verhandelde volume op haar thuismarkt zal niet in staat zijn zichzelf overeind te houden.

De sector, met leden als Philips, Shell en een aantal kleinere gespecialiseerde bedrijven, ziet met lede ogen aan hoe de Nederlandse overheid omspringt met haar economische belangen. Het zwaard van Damocles in Nederland dreigt te vallen op een moment dat de Duitse overheid juist heeft besloten de steun voor zonnecellen nog eens op te schroeven. En die was al royaler dan in Nederland. Met een goede terugleververgoeding voor zonnestroom (te betalen door het energiebedrijf, niet door de overheid!) komt de Duitse financiële ruggensteun neer op 5 euro tot 6 euro per opgestelde watt aan zonnestroomvermogen: tweemaal de energiepremie anno 2003. Ter vergelijking mag ook de Spaanse steun gelden: een investeringssubsidie plus een terugleververgoeding, omgerekend goed voor zo'n 4 tot 7 euro per watt. En dan levert de Spaanse zonnecel per jaar nog eens anderhalf maal zo veel elektriciteit op als de Nederlandse!

Het CDA repte tijdens het debat over een nieuwe, effectievere regeling, waarvoor het aan Van Geel een voorstel in 2004 vroeg. Daarvoor bestaan wel al ideeën, ook binnen de sector. Zo behoort een combinatie van een investeringssubsidie en een terugleververgoeding, zoals in de Spaanse situatie, tot de mogelijkheden. En de Duitse regeling is in de afgelopen jaren al buitengewoon effectief geweest.

Daarnaast moet de zonne-energiesector in de komende jaren langzamerhand op eigen benen komen te staan. Dus een afbouw van de subsidie, zoals ook de Duitse regeling voorstaat, ligt voor de hand. Maar in de sector is er consensus dat de 'onrendabele top' voor zonnesystemen anno 2004 niet lager is 4 euro per watt. Vergelijk opnieuw de Spaanse en Duitse steunregeling.

Het gevaar van de vraag naar een betere, effectievere regeling is natuurlijk 'de vlucht vooruit'. Als de huidige regeling zo ver wordt ontmanteld als nu wordt voorgesteld, is er in 2005 vermoedelijk geen Nederlandse geen zonnecelsector meer die kan profiteren van een Premieregeling-Plus.